Tarihi 19.yy şişe formuyla, çok özel konsantre kokuların estetik Türk süsleme motifleriyle tasarlanmış
kutularında takdim edildiği özel ve çok değerli koku serisi; Ottoman Koleksiyonu.